کشاورزی ارگانیک چیست ؟ و کشاورزی محلی چیست؟

کشاورزی ارگانیک چیست ؟ و کشاورزی محلی چیست؟

کشاورزی ارگانیک چیست ؟ و کشاورزی محلی چیست؟

کشاورزی ارگانیک چیست:

 

کشاورزی ارگانیک یک روش طبیعی برای تولید مواد غذایی ضمن احترام به زمین و حیوانات و جوگیری از رویش هایی است که به طور بالقوه برای محیط زیست و سلامتی مفید است . این یک سیستم تولید کشاورزی یکپارچه بر اساس اصول اولوژیکی که به دنبال احترام به چرخه زنده و طبیعی است . تنوع زیستی اکوسیستم کشاورزی و همچنین بیولوژیکی خاک مود علاقه است. استفاده از موم دفع آفات مصنوعی، ارگانیسم های اصلاح شده  ژنتیکی، کود های مصنوعی و هورمن های رشد حیوانمات در کشاورزی ممنوع است. علاوه بر این استفاده از آنتی بیوتیک ها محدود است. در عوض کشاورزی ارگانیک  از یک روش پیشگیرانه و بهینه سازی باروری طولانی مدت خاک و سلامت گیاهان و حیوانات استفاده میکند

 

کشاورزی محلی چیست:

کشاورزی محلی به مدار های توزیع کئتاه یعنی مدار هایی اطلاق میشود که یک واسطه بین کشاورز و مصرف کننده وجود داشته باشد و کیوسو های ما در یک بازار عمومی ، بازار های مجازی ، فروشگاه مواد غذایی و تخصصی یا محله ، تعاونی های تولید کننده نمونه هایی از مداری کوتاه هستند. از جمله موارد دیگر کشاورزی محلی  برای کاهش مسافت طی شده توسط غذا و همچنین بازگرداندن پیوند بین مصرف   کننده  و کشاورز است. ارزش افزوده مزرعه به هر فر آیند یا فعالیتی  اطلاق میشود که کشاورز اجازه میدهد سهم بیشتزی ار پول را که مصرف کننده برای غذا خرج میکند را برداشت کند. به این معنی که مدار های کوتاه ارزش افزوده را به مزعه میدهند ازش افزوده در مزرعه همراه با کشاورزی ( مدار های کوتاه ) توزیع میشود.

shares